Book: ellerle konuşmakEllerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları

The gadget you added is not valid


  • ISBN: 978-605-5250-83-6
(Research on Turkish Sign Language (TİD)) (in Turkish). 


İÇİNDEKİLER

Geçmişten Geleceğe Türk İşaret Dili Araştırmaları 7
Engin Arık

Türkiye’de İşaret Dili Planlaması ve Türk İşaret Dili’nin Yasal Durumu 23
Okan Kubuş, Deniz İlkbaşaran, Shane Kieran

Türkiye’de Sağırların Görünürlüğü ve Toplumsal ve Eğitimsel Sorunları Üzerine Demografik Bir İnceleme 51
Yusuf K. Kemaloğlu

Sağırlığın ve Sağırların Nörobiyolojisi 87
Yusuf K. Kemaloğlu

Sağır ve İlgili Paradigmaların Biyolojik, Politik ve Sosyo-Kültürel İnşası 115
Pınar Yaprak Kemaloğlu

Sessizliğin Dili: Türk İşaret Dili’ne Dair Gözlemler 141
Sema Aslan Demir

Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi 157
Beyza Sümer, Inge Zwitserlood, Pamela Perniss, Aslı Özyürek

TİD El Alfabesinin Sözlükselleşmesi ve Biçimlenişsel Yapılandırılması: El Değişimi ve Benzeşme Olguları 183
Süleyman S. Taşçı

Türk İşaret Dilinde Araç Bildiren İsim ve Fiil Çiftlerine Birimbilimsel Bir Bakış 211
Aslı Özkul

Türk İşaret Dili’nde Soru Tümcelerinin Görünümü: Kaş Hareketlerinin Rolü 233
Bahtiyar Makaroğlu

Olumsuz Evet-Hayır Sorularında Olumlu Önyargı: Türk İşaret Dili’nde Olumsuzluk Başından Tümleyici Başa Taşımanın Delili 253
Kadir Gökgöz, Ronnie Wilbur

Türk İşaret Dili’nde Ne-Taşıma 275
Selçuk İşsever, Bahtiyar Makaroğlu

Türk İşaret Dili’nde Görünüş Kodlayan El-Dışı İşaretler 297
Hasan Dikyuva

Türk İşaret Dili’nde Mekânsal Dil 315
Engin Arık

Türk İşaret Dili’nde Aktarılmış Anlatımın Özellikleri 337
Meltem Kelepir, Aslı Göksel

Türk İşaret Dili’nde Ödünçlemeler 361
Aslı Göksel, Süleyman S. Taşçı

Bir Dil İki Dünya: Sağır Anne Babanın İşiten Çocuğu Olmak 389
Yağmur Seven, Mine Göl-Güven

Türkiye’deki Sağır Gençlerin İletişim Alışkanlıkları ve Türk İşaret Dili’nin Toplumsal Dilbilimi Açısından İncelenmesi 411
Deniz İlkbaşaran

İşitme Engeli Olan Çocukların Türk İşaret Dili (TİD) Edinimini Destekleyici Eğitim Malzemeleri Geliştirme Çalışması 445
Mine Göl-Güven

Otomatik İşaret Dili Tanıma ve Türk İşaret Dili İçin Bilgisayar Uygulamaları 471
Oya Aran, Pınar Santemiz, İsmail Arı, Ahmet Alp Kındıroğlu, Lale Akarun

İnsansı Robot Destekli İnteraktif Türk İşaret Dili Eğitimi 499
Hatice Köse, Pınar Uluer, Neziha Akalın

Katkıda Bulunanlar 529
Dizin 533Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları

Promote Your Page Too
Comments